Query:
http://jsru.kb.nl/sru/sru?
version=
operation=
x-collection=
stylesheet= http://lijsteno.kb.nl/Raoul/LeesJsru.xsl
recordSchema=
startRecord=
maximumRecords=
query=


Invullen werkt voor:

Vergelijking

dc.date=1870
dc.date>"2009"
dc.title EXACT "Godfried Bomans: Erik of het klein insectenboek" (traag)
dc.title="Godfried Bomans: Erik of het klein insectenboek" (snel)

Boolean

dc.title ANY "erik insectenboek" (OR op "[woorden]" in veld dc.title)
dc.title ALL "erik insectenboek" (AND op "[woorden]" in veld dc.title)
dc.creator="zwagerman" AND dc.date="2009" (AND op velden dc.creator en dc.date)
dc.date>2006 AND dc.date<2009
dc.date>"2005" NOT dc.date="2007"

Wildcards

dc.subject="huishoudel?ke apparaten"
dc.title all "eri? insect*"

Anchor op laatste positie in element

dc.identifier="844098388^"

Stylesheet-parameter werkt in IE, niet in FF.